Sociale Medier

Glyngøre Børnehave og Vuggestue har en facebookside. Siden er et supplement, men ikke en erstatning til info givet på Glyngøre Vuggestue og Børnehaves hjemmeside (www.snothasen.dk),  i vuggestuen eller børnehaven mundtligt, skriftligt, på den elektroniske skærm, på whiteboardtavlen, opslagstavlen eller lignende opslag. Siden er tiltænkt:

  • Info fra personalet
  • Foto

Med info fra personalet tænkes primært på formidling af praktisk info for at lette den daglige kommunikation. Det kan være i form af korte beskeder som eksempelvis ”Krabber skal huske cykel og cykelhjelm i morgen torsdag” eller ”Det er blevet koldt, husk vanter”. Det er ikke en platform til aktive debatter og diskussioner.

Formålet med fotos er at understøtte en god dialog mellem børn og forældre om de ting og aktiviteter, som børnene har deltaget i. Især for børn som endnu er begrænset i de verbale udtryksformer kan det være en god støtte.

Upload af billeder på sociale medier som Facebook skal ske under hensyn til, at ting lynhurtigt deles og spredes på nettet. For billeder gælder, at det generelt skal være harmløse situationsbilleder som defineret i Persondataloven. Hvis der er børn på situationsbilledet, så skal det være en gruppe af børn uden særlig fokus på det enkelte barn. Der må ikke lægges billeder op, som børn eller forældre på et senere tidspunkt og i anden sammenhæng kan føle sig udstillet eller krænket af.

Portrætbilleder som defineret i Persondataloven må ikke lægges op. Der må ikke taget eller uploades billeder af hel- eller halvnøgne børn samt børn i badetøj.

Før et barn indgår i billed- og videomateriale på facebooksiden skal der indhentes skriftlige tilladelse fra forældrene. Det kan være en generel tilladelse, f.eks. givet i forbindelse med indmelding og ud fra retningslinjer i beskrevet i denne politik. Med forældre menes den eller de af barnets pårørende som har forældremyndigheden. Tilladelsen kan til enhver tid ændres.

Administration

Glyngøre Vuggestue og Børnehavesfacebookside findes på https://www.facebook.com/snothasen/

Det er alene personalet i Glyngøre Vuggestue og Børnehave, som uploader til facebooksiden.

Indhold og billeder, der ikke længere er aktuelle bør slettes. Som udgangspunkt bør indhold fjernes løbende fra facebooksiden senest et halvt år efter opslagsdato.

Billeder af det enkelte barn kan anvendes, til barnet forlader institutionen. Derefter skal det fjernes.

Glyngøre Vuggestue og Børnehave facebookside er en lukket side. Billeder er ikke offentlige tilgængelige, men er tilgængelige for venner til siden.

Glyngøre Vuggestue og Børnehaven har ikke mulighed for at fjerne indhold som er delt og spredt fra Glyngøre Vuggestue og Børnehaves egen facebookside til andre sider. Billeder fra siden, som indeholder børn, bør ikke deles videre til andre.

Aviser, blade, TV og andre medier

Det er Glyngøre Vuggestue og Børnehavens generelle politik, at vi gerne vil have besøg af aviser, blade, offentlige medier som TV Midt/Vest og tilsvarende medier. I den forbindelse kan fotos og video af børnene blive trykt og offentliggjort. Med mindre barnets forældre på egen hånd specifikt fra frabedt sig billeder af barnet på billeder i sådanne medier, så kan Glyngøre Vuggestue og Børnehaven ikke forventes at sikre, at Glyngøre Vuggestue og Børnehaves normale politik for billeder på sociale medier overholdes.  Det bemærkes, at det forventes at medier overholder almindeligt gældende regler og love for offentliggørelse af billeder og video.

Senest opdateret oktober 2016